OCHRANA SOUKROMÍ VČETNĚ POUČENÍ O COOKIES

Toto jsou zásady soukromí Andrey Vyletové, IČO: 74381423, se sídlem Cedrová 1505, Jesenice u Prahy, 252 42 (Provozovatel nebo my) jako provozovatele webové stránky www.maniq.cz (Web) a prodejce zboží a služeb popsaných v našich obchodních podmínkách dostupných na Webu (Podmínky), zejména prodej nehtové kosmetiky a doplňků k nehtové kosmetice přes e-shop (Zboží). 

Přečtěte si, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud jste uživatelem našeho Zboží a/nebo například pokud se přihlásíte k našemu newsletteru (Vy). Tyto zásady obsahují i důležité informace o Vašich právech.

Kdo zpracovává Vaše údaje:

Správcem Vašich osobních údajů je Provozovatel (Správce) a další osoby, které nám dodávají své služby jsou zpracovatelé. Správce můžete kontaktovat v jeho sídle nebo na emailu maniqporadna@seznam.cz.

 

S jakými osobními údaji pracujeme?

S Vaší emailovou adresou a s dalšími informacemi, které nám poskytujete při nákupu Zboží či využívání našich služeb nebo s údaji o naší spolupráci, pokud nám dodáváte služby (například údaje, které nám dáte, když se přihlašujete k newsletteru).

 

Proč zpracováváme Vaše údaje, jaké osobní údaje zpracováváme, a co je právním důvodem:

My jako Provozovatel zpracováváme Vaše údaje pro následující účely:

(1) K plnění smlouvy o prodeji Zboží (resp. prodeji nehtové kosmetiky a příslušenství): Za účelem splnění našich smluvních povinností, které vůči Vám máme na základě Podmínek. Tyto povinnosti představují plnění smlouvy mezi Vámi a námi. Za tímto účelem můžeme zpracovávat Vaše údaje, které jste nám poskytl/a, nebo které nám poskytnete v budoucnu tím, že si objednáte Zboží na našem Webu nebo jiným způsobem budete užívat naše služby.

(2) K zasílání newsletterů: Pokud jste se přihlásil/a k odběru newsletteru, příležitostně Vám budeme zasílat newsletter o našem Zboží či za účelem splnění Vaší objednávky. Pokud jste se zaregistroval/a na Webu a neodmítl/a zasílání newsletteru o našem Zboží, smíme Vám příležitostně zasílat tento newsletter, protože je to našim oprávněným zájmem. Zasílání newsletteru můžete kdykoliv zrušit způsobem popsaným níže (námitky proti zpracování). Pokud se Vás výslovně zeptáme, zda si přejete dostávat náš newsletter a Vy nepotvrdíte svůj zájem na jeho zasílání, budeme to považovat za odmítnutí a nebudeme Vám newsletter zasílat.

(3) K propagaci a zlepšování Zboží či služeb: Pokud užíváte naše Zboží či služby, budeme Vás příležitostně informovat o novinkách vztahujících se k nim. To platí i pro případ, že se nepřihlásíte k odběru newsletteru. Zasílání newsletterů můžete kdykoliv odmítnout, propagace našeho Zboží je ovšem našim oprávněným zájmem.

(4) K ochraně našich práv: Provozovatel může zpracovávat Vaše údaje, které jsou nezbytné k uplatnění nároku ze svých práv. Takový účel je našim oprávněným zájmem a jsme oprávněni zpracovávat Vaše údaje, které jste nám dali, nebo které nám v budoucnu převedete v průběhu jednání o užívání Webu. Takové údaje mohou zejména zahrnovat Vaše jméno a kontaktní údaje.

(5) K plnění zákonných povinností: Například v případě, pokud se odhlásíte z odběru našeho newsletteru, budeme pracovat s takovou informaci, aby Vám žádný newsletter nebyl zasílán.

 

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat:

 

Údaje k účelu podle pododstavce (1) - plnění smlouvy o prodeji Zboží - budeme zpracovávat po dobu trvání  smluvního vztahu mezi námi a Vámi.

Údaje k účelu podle pododstavce (2) - zasílání newsletterů - budeme zpracovávat, dokud neodmítnete zasílání newsletterů.

Údaje k účelu podle pododstavce (3) - propagace a zlepšování Zboží či služeb - budeme zpracovávat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování neodmítnete.

Údaje k účelu podle pododstavce (4) - ochrana našich práv - budeme zpracovávat, dokud trvá náš oprávněný zájem.

Údaje k účelu podle pododstavce (5) - plnění zákonných povinností - budeme zpracovávat, dokud trvá naše zákonná povinnost.

Komu můžeme Vaše údaje převést:

Vaše údaje můžeme převést jiným zpracovatelům, kteří nám dodávají IT, marketingové a další podpůrné služby, vždy však v souladu s výše uvedenými účely. Pokud převedeme Vaše údaje mimo EU, ochrana osobních údajů bude zajištěna na základě standardních smluvních doložek. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Evropské komise. 

 

Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR  – od nás můžete požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom jaká Vaše konkrétní údaje zpracováváme a jak je zpracováváme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme je zpracovávat) a jejich výmaz a opravu (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), a dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email (maniqporadna@seznam.cz) a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání newsletterů, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru, případně nám námitku můžete poslat emailem nebo dopisem, a pokud je to technicky možné, pak i při registraci. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat newslettery. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

Cookies a další síťové identifikátory

Když používáte náš Web, ukládáme my nebo třetí strany do Vašeho počítače malé identifikační soubory souhrnně nazývané cookies, které umožňují rozpoznat, že se na naše stránky vrátíte ze stejného počítače, umožňují zapamatovat si některé Vaše volby a umožňují ověřit, zda patříte do skupiny, které má být zobrazena určitá reklama. Dále používáme měřící pixely (někdy nazývané také web beacon), což jsou malé obrázky na webové stránce, který je určen pro sběr určitých informací z Vašeho počítače, například jeho IP adresy nebo typu prohlížeče.

Provozovatel nepoužívá žádné z těchto síťových identifikátorů k tomu, aby Vás identifikoval jako jednotlivce tím, že by k identifikátoru přiřadil identifikační nebo kontaktní údaje, které o Vás má k dispozici.

Cookies a další síťové identifikátory používáme k následujícím účelům:

  • technická cookies – k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat Zboží a služby). Bez nich by náš internetový obchod vůbec nemohl fungovat. Tyto cookies jsou aktivní vždy (jejich zpracování nelze odmítnout), protože jsou nezbytná k samotnému fungování webu.
  • preferenční cookies – umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte. Používáme pouze s Vašim souhlasem.
  • analytické cookies – vyhodnocení reklamy a dalšího obsahu a zlepšení fungování Webu a služeb, umožní poznat nastavení, které bylo na daném počítači a prohlížení zvolena a umožňují nám zjistit, co uživatele daného počítače zajímalo. Používáme pouze s Vašim souhlasem.
  • marketingové cookies – zobrazení relevantní reklamy na základě zjištěných informací můžeme my a případně třetí strany zobrazovat návštěvníkům našeho Webu reklamu, která pro ně může být užitečná. Používáme pouze s Vašim souhlasem.

 

Používání cookies máte pod kontrolou: Všechny standardní prohlížeče Vám umožňují nastavit, zda se budou cookies na Vašem počítači ukládat, a umožňují Vám vymazat již uložené cookies.

Na našich webových stránkách jste vyzváni k udělení souhlasu s užíváním cookies. Vyjma technických cookies, bez kterých by nebylo možné správné fungování webu, můžete neudělit nebo odvolat souhlas s užíváním daného typu cookies, a to prostřednictvím Nastavení soukromí.

Některé cookies a další síťové identifikátory na našich webových stránkách jsou zcela nebo částečně provozovány třetími stranami. Tyto strany mají vlastní podmínky, kterými se řídí použití síťových identifikátorů. Prosím, seznamte i s těmito podmínkami:

 

Používané soubory cookies:

-          Technický název

Hostitel

Popis

Doba trvání

_ga

Google

Cookie nastavená službou Google Analytics vytváří statistický identifikátor, který generuje údaje o tom, jak je webová stránka používána.

2 roky

_gad

Google

Cookie nastavené službou Google Analytics slouží k rozlišení uživatelů.

1 den

_gat

Google

Cookie nastavené službou Google Analytics slouží k omezení počtu žádostí na server

1 den

_fbp

Facebook

Cookie nastavené službou Facebook k poskytování reklamních produktů pro nabízení v reálném čase od inzerentů třetích stran.

3 měsíce

SRV_id

Shoptet

Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti.

session

PHPSESSID

Shoptet

Slouží k identifikaci přihlášení

session

externaFontsLoaded

Shoptet

Pomáhá nám s načítáním fontů.

1 měsíc

language

Shoptet

Pomáhá nám s rozlišením jazyka.

1 rok

_hjid

Hotjar

Cookie nastavené službou Hotjar slouží k rozlišení uživatelů.

1 rok

V rozsahu, v jakém by cookies a další síťové identifikátory mohly být i osobními údaji, máte práva vymezená výše v části „Vaše práva“.

 

V Praze dne 1. února 2024

Zpět do obchodu